* Xem ngân hàng dữ liệu của ChongLuaDao tại đây

Hiện tại trang này chưa có dấu hiệu khả nghi về lừa đảo, giả mạo hay nội dung xấu. Hệ thống không tìm thấy trang này trong ngân hàng dữ liệu của Chongluadao.vn và Google Safe Browsing API, hệ thống vẫn đang tiếp tục kiểm tra trên các kho dữ liệu khác. Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng hệ thống đã bỏ xót trang này, thì vui lòng báo cáo phản ảnh trang này tại đây cho chúng tôi xem xét.

{{ item.name }}
Đang kiểm tra...
Không an toàn Không tìm thấy kết quả

Chống Lừa Đảo là một cộng đồng, chuyên tạo và duy trì trải nghiệm web an toàn và đáng tin cậy. Các dịch vụ CLĐ, được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi https://chongluadao.vn/ (“Trang web”) cũng như các ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động (“ứng dụng CLĐ”) và dịch vụ web API (“API CLĐ” và cùng với các ứng dụng CLĐ, gọi chung là “Sản phẩm CLĐ”), cùng với diễn đàn trực tuyến và nền tảng cộng đồng của chúng tôi (diễn đàn và nền tảng, cùng với Sản phẩm CLĐ, gọi chung là “Dịch vụ CLĐ”), liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu cần thiết để cung cấp Dịch vụ CLĐ.

Chính sách này (“Chính sách bảo mật”) nhằm giúp cho người dùng nhận thức được đầy đủ về dữ liệu mà chúng tôi thu thập, cách dữ liệu được lưu trữ, sử dụng và chia sẻ cũng như quyền của người dùng liên quan đến những dữ liệu và thực tiễn đó. Chúng tôi đánh giá rất cao người dùng của mình và các quyền riêng tư của họ, đồng thời chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng đọc và làm quen với Chính sách bảo mật này để có thể hiểu về các quyền và cách bảo vệ chúng. Việc sử dụng Dịch vụ CLĐ tuân theo Điều khoản sử dụng CLĐ, có tại https://chongluadao.vn/dieu-khoan-su-dung
(“Điều khoản sử dụng”) và Nguyên tắc cộng đồng CLĐ, tại https://chongluadao.vn/huong-dan-su-dung. Chính sách bảo mật này là một phần của Điều khoản sử dụng CLĐ.

Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng tiện ích bổ sung cho máy tính của chúng tôi, vui lòng tham khảo thêm chính sách bảo mật có riêng trên https://chongluadao.vn/chinh-sach-bao-mat-extension

Bằng cách cài đặt bất kỳ Sản phẩm CLĐ nào và / hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ CLĐ nào, bạn chấp nhận việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ Thông tin Cá nhân và Thông tin Phi cá nhân của bạn theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

NẾU BẠN PHẢN ĐỐI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CLĐ.

Những dữ liệu chúng tôi sẽ thu thập

Chúng tôi có thể thu thập từ và về bạn cả Thông tin Cá nhân và Thông tin Phi Cá nhân, cụ thể như sau:
Thông tin bạn cung cấp trực tiếp – Chúng tôi có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn, bao gồm thông tin nhận dạng hoặc có thể được sử dụng hợp lý để nhận dạng một cá nhân (ở đây gọi là “Thông tin cá nhân”). Thông tin mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn bao gồm:

 • Thông tin Hỗ trợ Khách hàng – Bạn có thể tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin khi liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ Thông tin Cá nhân nào nhận được cho mục đích hỗ trợ khách hàng để liên lạc và hỗ trợ bạn, và chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi cần thiết một cách hợp lý để hỗ trợ khách hàng.
 • Nội dung do người dùng tạo – Nội dung do bạn và những người dùng khác của Dịch vụ CLĐ cung cấp, nhằm mục đích chia sẻ với các thành viên khác của cộng đồng CLĐ, thông qua các diễn đàn của chúng tôi hoặc nói cách khác, được gọi là “Nội dung do người dùng tạo” và có thể bao gồm Thông tin cá nhân , chẳng hạn như tên của bạn, nếu bạn bao gồm thông tin đó với Nội dung do người dùng tạo.

Thông tin được thu thập tự động – Khi bạn cài đặt và sử dụng bất kỳ Ứng dụng CLĐ nào và / hoặc API CLĐ, chúng tôi cũng tự động thu thập từ bạn. Thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

 • Từ CLĐ API – địa chỉ IP (được cắt để xóa vĩnh viễn thông tin vị trí cụ thể ngoài quốc gia, thành phố & mã bưu điện); ID người dùng CLĐ.
 • Ngoài ra, nếu bạn đăng ký và sử dụng trang web của chúng tôi để xếp hạng và / hoặc cung cấp nhận xét về một trang web, địa chỉ IP của bạn sẽ tự động được thu thập. Một số thông tin được thu thập tự động này có thể được coi là “Thông tin Phi cá nhân”, là thông tin ẩn danh, được tổng hợp hoặc không được xác định danh tính, không được thu thập cùng nhau hoặc được chúng tôi liên kết với bất kỳ Thông tin Đăng ký hoặc Thông tin Cá nhân nào khác, nếu có, mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Khi chúng tôi tự động thu thập thông tin, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Thông tin Phi Cá nhân vẫn ẩn danh, như được mô tả thêm bên dưới.

CLĐ sử dụng dữ liệu như thế nào?

CLĐ sử dụng thông tin được thu thập từ hoặc về người dùng cho mục đích phân tích, hoạt động và kinh doanh theo những cách sau:

 • Để cung cấp và vận hành Dịch vụ CLĐ cho cộng đồng người dùng của chúng tôi, bao gồm việc hiển thị dữ liệu an toàn và danh tiếng về các trang web bạn truy cập;
 • Để phát triển và cải thiện hơn nữa chức năng cũng như tính năng của Dịch vụ CLĐ;
 • Để phân tích cách bạn tương tác với Dịch vụ CLĐ, bao gồm theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • Theo Thông tin hỗ trợ khách hàng, để hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật của chúng tôi, để trả lời các thắc mắc của người dùng và thông báo cho người dùng của chúng tôi về các cập nhật và khuyến mãi của CLĐ;
 • Để thực thi các Điều khoản Sử dụng, để ngăn chặn việc người dùng CLĐ sử dụng sai Dịch vụ CLĐ và các hoạt động trái pháp luật, và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào trong trường hợp có tranh chấp về việc sử dụng Dịch vụ CLĐ; và
 • Để tuân thủ mọi luật, quy định hiện hành hoặc yêu cầu từ các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan pháp luật.

Việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân và Thông tin Phi cá nhân của bạn sẽ dựa trên

 • (a) lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc nâng cao, cải thiện và quảng bá Dịch vụ CLĐ cũng như các dịch vụ và sản phẩm khác của chúng tôi; hoặc
 • (b) nếu được phép theo luật hiện hành, sự đồng ý ngụ ý mà bạn cung cấp bằng cách sử dụng Dịch vụ CLĐ hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi để giải quyết một yêu cầu cụ thể.

CLĐ đã có những bước tiến dài và đầu tư các nguồn lực đáng kể để tránh để lộ Thông tin Cá nhân. Điều này bao gồm việc sử dụng các kỹ thuật ẩn danh, làm sạch và tổng hợp dữ liệu hiện đại khác nhau để xác định và xóa Thông tin cá nhân khỏi thông tin chúng tôi thu thập với mục tiêu chỉ lưu trữ Thông tin phi cá nhân.

Chia sẻ dữ liệu đã thu thập với bên thứ ba

Thông tin cá nhân. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin Cá nhân hoặc Thông tin Phi Cá nhân của bạn với các bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp sau:
Nội dung do người dùng tạo: Chúng tôi chia sẻ Nội dung do người dùng tạo do bạn cung cấp với những người dùng CLĐ khác thông qua các diễn đàn CLĐ, cho các mục đích mà bạn đã cung cấp.

Yêu cầu pháp lý: Chỉ trong phạm vi cần thiết để tuân thủ luật, quy định hiện hành hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Thực thi chính sách: Trong phạm vi hợp lý cần thiết để thực thi Chính sách bảo mật hoặc Điều khoản sử dụng của chúng tôi, bao gồm việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn trong đó, hoặc để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, thực tế hoặc bị nghi ngờ, hay các vi phạm bảo mật.

Bảo vệ Quyền và Bảo vệ Khiếu nại Hợp pháp: Trong phạm vi hợp lý cần thiết để thực hiện các quyền của chúng tôi, để bảo vệ trước các khiếu nại hoặc hành động pháp lý chống lại chúng tôi, hoặc bảo vệ sự an toàn, quyền hoặc tài sản của CLĐ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Giao dịch công ty: Trong trường hợp có giao dịch công ty (ví dụ: bán một phần quan trọng của dự án của chúng tôi hoặc sáp nhập hay hợp nhất với một pháp nhân khác), bao gồm cả trong quá trình thương lượng về giao dịch đó. Chúng tôi sẽ cố gắng yêu cầu pháp nhân đạt được hoặc giữ lại các quyền và nghĩa vụ như đã được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi chia sẻ thông tin được thu thập tự động (như mô tả ở trên) với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các công ty liên kết của chúng tôi, những người giúp chúng tôi cung cấp các yếu tố của Dịch vụ CLĐ. Người dùng CLĐ có thể chọn không chia sẻ và thu thập dữ liệu này bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo các bước được đề cập bên dưới trong phần “Quyền của Bạn”.

Cookie & Công cụ bên thứ ba

Khi bạn sử dụng Trang web, chúng tôi có thể sử dụng cookie để cho phép chúng tôi nhận dạng bạn. “Cookie” là một tệp văn bản nhỏ nằm trong thư mục trình duyệt mà trang web chỉ định và lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn đang xem một trang web. Việc sử dụng cookie là một thông lệ tiêu chuẩn và chúng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm cho phép bạn điều hướng giữa các trang một cách hiệu quả, cho phép kích hoạt tự động các tính năng nhất định, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và làm cho tương tác giữa bạn và các dịch vụ như của chúng tôi nhanh hơn và dễ dàng hơn. Cookie cũng được sử dụng để giúp tùy chỉnh trải nghiệm của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cookie tại www.allaboutcookies.org.

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng nội dung của bên thứ ba (ví dụ: www.youtube.com), các công cụ của bên thứ ba (ví dụ: www.google.com/analytics/) hoặc các thông tin được nhúng từ các mạng xã hội (ví dụ: www.facebook.com). Các bên thứ ba này có thể sử dụng và lưu trữ cookie của riêng họ trên thiết bị của bạn, có thể thu thập thông tin về bạn, bao gồm Thông tin cá nhân, tuân theo các thực tiễn về quyền riêng tư của họ. Các cookie này có thể thu thập thông tin như tần suất người dùng truy cập trang web CLĐ, người dùng truy cập trang nào và khi nào.

Để biết thêm thông tin về Cookie của bên thứ ba, hãy kiểm tra với bên thứ ba có liên quan. Để biết thêm thông tin về các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ungdungchongluadao@gmail.com.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics để cải thiện Dịch vụ CLĐ. Chúng tôi không kết hợp thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng Google Analytics với bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn.

Bạn có thể gỡ bỏ Cookie bằng cách làm theo các hướng dẫn trên thiết bị để cài đặt các tùy chọn của bạn. Cookie của chúng tôi không cho phép bất kỳ quyền truy cập hoặc kiểm tra thông tin khác trên máy tính của bạn. Nếu bạn muốn được thông báo khi chúng được thiết lập, bạn có thể cài đặt trình duyệt web của mình để cung cấp các thông báo như vậy.

Tính năng Không theo dõi

Dịch vụ CLĐ không phản hồi với các tín hiệu của tính năng Không theo dõi. Để biết thêm thông tin về tín hiệu Không theo dõi, truy cập http://www.allaboutdnt.com/.

Trách nhiệm của bạn đối với nội dung do người dùng tạo

Mọi Nội dung do Người dùng Tạo do bạn cung cấp, bao gồm bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn hoặc Thông tin Cá nhân của bên thứ ba có trong đó (bao gồm nhận xét, đề xuất, hình ảnh hoặc nội dung khác), có thể được bảo vệ dữ liệu, sở hữu trí tuệ và các luật cùng với quy định khác, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các luật và quy định đó đối với Nội dung do người dùng tạo. Khi bao gồm Thông tin cá nhân của bạn hoặc Thông tin cá nhân của người khác trong bất kỳ Nội dung do người dùng tạo do bạn cung cấp, chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện cẩn thận và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tiết lộ và sử dụng thông tin đó cũng như bảo vệ quyền của các bên thứ ba đó. Bạn thừa nhận và, nếu có liên quan, đồng ý rằng chúng tôi có thể giám sát Nội dung do người dùng tạo và có thể xóa bất kỳ phần nào trong đó theo quyết định riêng của chúng tôi.

Truyền dữ liệu, lưu trữ và bảo mật

Chúng tôi có thể cần chuyển thông tin của bạn đến các công ty liên kết của chúng tôi ở các địa điểm trên thế giới cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi cũng có thể chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, hoạt động dưới sự hướng dẫn của chúng tôi, những người có thể cần quyền truy cập thông tin của bạn liên quan đến dịch vụ của họ thay cho chúng tôi. Trong những trường hợp này, việc chuyển Thông tin Cá nhân sẽ được thực hiện theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng mọi hoạt động chuyển giao Thông tin Cá nhân ra quốc tế đều đáp ứng tất cả các yêu cầu luật định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Mặc dù có những rủi ro cố hữu liên quan đến tất cả việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây và các rủi ro bảo mật khác áp dụng cho dữ liệu được lưu trữ và do đó chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, sử dụng mã hóa tiêu chuẩn ngành cùng với các công nghệ và phương pháp bảo mật, để thu thập và lưu trữ thông tin thu thập được từ bạn một cách bảo mật và an toàn.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu được thu thập theo Chính sách Bảo mật này khi nó cần thiết để thực hiện và hỗ trợ các mục đích hoạt động và kinh doanh của chúng tôi như được mô tả ở đây, hay để tuân thủ bất kỳ đòi hỏi hoặc yêu cầu pháp lý hiện hành nào như được nêu ở đây. Đối với Thông tin Phi Cá nhân, chúng tôi có thể chọn lưu giữ thông tin đó trong một khoảng thời gian dài hơn.

Thông tin về trẻ vị thành niên

Nếu bạn dưới 18 tuổi, hãy đảm bảo bạn đọc Chính sách quyền riêng tư này cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn và đặt câu hỏi về những điều bạn không hiểu. Ngoài ra, trẻ em dưới 13 tuổi bị cấm sử dụng Dịch vụ CLĐ. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng người dùng dưới 13 tuổi đã chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin đó. Nếu bạn có bất kỳ lý do gì để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại ungdungchongluadao@gmail.com.

Liên kết của bên thứ ba

Dịch vụ CLĐ có thể chứa các liên kết đến các trang web và ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm cả các nền tảng mạng xã hội. Mọi truy cập và sử dụng các trang web và ứng dụng được liên kết như vậy không được quản lý bởi Chính sách bảo mật này mà thay vào đó được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của các bên thứ ba đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin của các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba đó và khuyến khích bạn xem lại các chính sách bảo mật được cung cấp bởi các bên thứ ba đó.

Cập nhật và sửa đổi

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ đăng chính sách cập nhật trên trang web của chúng tôi https://chongluadao.vn và khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này thường xuyên để được cập nhật mọi thông tin mới nhất. Lưu ý, ngày được ghi ở đầu Chính sách quyền riêng tư để xác định thời điểm những thay đổi gần đây nhất được thực hiện. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ CLĐ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ cập nhật nào đối với Chính sách Bảo mật này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật được cập nhật và sửa đổi.

Mọi câu hỏi / đề xuất

Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@chongluadao.vn.