* Xem ngân hàng dữ liệu của ChongLuaDao tại đây

Hiện tại trang này chưa có dấu hiệu khả nghi về lừa đảo, giả mạo hay nội dung xấu. Hệ thống không tìm thấy trang này trong ngân hàng dữ liệu của Chongluadao.vn và Google Safe Browsing API, hệ thống vẫn đang tiếp tục kiểm tra trên các kho dữ liệu khác. Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng hệ thống đã bỏ xót trang này, thì vui lòng báo cáo phản ảnh trang này tại đây cho chúng tôi xem xét.

{{ item.name }}
Đang kiểm tra...
Không an toàn Không tìm thấy kết quả

Một trong những ưu điểm của ChongLuaDao là tính đơn giản và độ tin cậy của các đánh giá an toàn thông qua cộng đồng cộng thêm sự trợ giúp đắt lực của học máy (Machine Learning). Để đánh giá một trang web, ChongLuaDao sử dụng mạng lưới cộng đồng người dùng – liên tục xếp hạng và đánh giá các trang web họ truy cập. Cho đến nay ứng dụng ở trong giai đoạn một của dự án, đã có thể đánh giá những trang lừa đảo mới có liên quan đến ngân hàng, trang giả Facebook, trang nội dụng xấu trên Youtube, TikTok…

Bằng cách sử dụng những đánh giá này, mô hình máy học tinh vi sẽ phân tích kết quả và đưa ra đánh giá toàn diện về tình hình của trang web, được trình bày thông qua hai yếu tố đặc biệt.

Người dùng đã cài đặt ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng ChongLuaDao có thể dễ dàng xếp hạng các trang web họ truy cập thông qua hệ thống xếp hạng 5 sao tiêu chuẩn và họ cũng có thể để lại nhận xét về trải nghiệm của mình. Mỗi đánh giá được đăng bởi người dùng và mỗi đánh giá trong số đó đều góp phần tăng cường xếp hạng do ứng dụng cung cấp.

Những đánh giá này, cùng với các nguồn khác, được kết hợp và phân tích để tạo ra xếp hạng tổng thể (điểm từ 1 đến 5) cho trang web. Các trang web có 3 sao trở lên có thể được coi là tương đối an toàn và đáng tin cậy trong khi các trang web có ít hơn 3 sao thường bị gắn cờ là rủi ro. Ngoài ra người dùng có thể báo cáo hành vi giả mạo, lừa đảo và độc hại qua: https://chongluadao.vn/cach-bao-cao/

Lừa đảo được định nghĩa là bắt chước trang web của một công ty đáng tin cậy nhằm lấy thông tin cá nhân của người dùng. Được xây dựng dựa trên bài báo của IEEE, phát hiện trang web lừa đảo thông minh sử dụng bộ phân loại “random forest classifier”. Mục tiêu chính của dự án này là phát triển một ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng để phát hiện các trang web lừa đảo trong thời gian thực trong khi người dùng duyệt trang. Một cách tiếp cận phổ biến là đưa ra dự đoán trong một máy chủ và sau đó để plugin liên hệ với máy chủ cho mỗi trang. Không giống như cách tiếp cận cũ, dự án này nhằm mục đích chạy phân loại trong chính trình duyệt. Lợi thế của việc phân loại trong trình duyệt phía máy khách có các lợi thế như, bảo mật tốt hơn (dữ liệu duyệt web của người dùng không cần phải rời khỏi máy của họ), không phụ thuộc vào độ trễ mạng.

Đọc thêm về “random forest classifier”.