chống lừa đảo
Cách bảo vệ chính mình khỏi những trang web không an toàn:
+ Nếu bạn xài Android: tải app tại đây
+ Nếu bạn xài Chrome, Brave, CocCoc và Edge, vui lòng tải về tại đây.
+ Nếu bạn xài Firefox, vui lòng tải về tại đây.
+ Ngoài ra bạn cũng có thể kiểm tra trang web không an toàn tại đây.

Hiện tại những trình duyệt sau chúng tôi đang hỗ trợ:

Hãy cài đặt tiện ích mở rộng ChongLuaDao.vn cho trình duyệt web ngay hôm nay để bảo vệ chính mình!
  • Hiện tại tiện ích CLĐ chỉ hoạt động tốt trên những trình duyệt: Google Chrome, Microsoft Edge, Cốc Cốc, Brave, Opera và FireFox.
  • ChongLuaDao đang đợi được xét duyệt thêm ở những cửa hàng của những trình duyệt sau: Opera.

Dưới đây là cách cài đặt và sử dụng tiện ích ChongLuaDao.Vn cho trình duyệt Chrome trên Google Chrome Webstore

Xem hướng dẫn
cài đặt

Hướng dẫn

Ngoài ra có còn những hướng dẫn cho trình duyệt Microsoft EdgeBraveCốc Cốc trên Google Chrome Webstore tại Youtube.