Trước khi báo cáo, vui lòng kiểm tra tại đây để biết trang có an toàn hay không . Nếu trang không nằm trong danh sách của chúng tôi, bạn có thể thực hiện những bước sau để báo cáo cho chúng tôi. ChongLuaDao sẽ xét duyệt kỹ lưỡng và đưa ra phán quyết cuối cùng để đánh giá một báo cáo là nguy hiểm, lừa đảo hay không an toàn. Nếu báo cáo là nguy hiểm và không an toàn cho người sử dụng, ChongLuaDao sẽ đưa vào danh sách đen (blacklist) trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Và dưới đây là hai cách báo cáo hiện tại của dự án ChongLuaDao.

 

Cách 1: Báo cáo bằng cách điền vào biểu mẫu sau

*** Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu về cách làm thủ tục báo cáo lên cơ quan chức năng tại đây

© Coded by ScamVN.com

Cách 2Báo cáo thông qua tiện ích của ChongLuaDao trên trình duyệt web máy tính. Tải về tiện ích miễn phí tại đây.