* Xem ngân hàng dữ liệu của ChongLuaDao tại đây

Hiện tại trang này chưa có dấu hiệu khả nghi về lừa đảo, giả mạo hay nội dung xấu. Hệ thống không tìm thấy trang này trong ngân hàng dữ liệu của Chongluadao.vn và Google Safe Browsing API, hệ thống vẫn đang tiếp tục kiểm tra trên các kho dữ liệu khác. Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng hệ thống đã bỏ xót trang này, thì vui lòng báo cáo phản ảnh trang này tại đây cho chúng tôi xem xét.

{{ item.name }}
Đang kiểm tra...
Không an toàn Không tìm thấy kết quả

Chống Lừa Đảo (CLĐ) là một cộng đồng mục đích tạo ra và duy trì một trải nghiệm web an toàn và đáng tin cậy. Các dịch vụ của CLĐ, được cung cấp qua những phần mở rộng cho trình duyệt (“CLĐ Extension”), sẽ bao gồm việc thu thập và phân tích những dữ liệu cần thiết cho các dịch vụ của CLĐ.

Chính sách này (“Chính sách Bảo mật của Extension”) có mục đích giúp người dùng của chúng tôi hiểu rõ hoàn toàn những dữ liệu chúng tôi thu thập, cách chúng được lưu trữ, sử dụng và chia sẻ, cũng như những quyền liên quan tới dữ liệu và các trường hợp như vậy. Chúng tôi rất coi trọng người dùng và các quyền riêng tư của họ, và chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng của mình đọc và làm quen với Chính sách Bảo mật này để họ hiểu rõ những quyền đó và cách tự bảo vệ mình. 

Việc sử dụng CLĐ Extension được quy định theo Chính sách Sử dụng CLĐ tại địa chỉ https://chongluadao.vn/dieu-khoan-su-dung (“Điều khoản Sử dụng”) và Hướng dẫn sử dụng CLĐ tại địa chỉ https://chongluadao.vn/huong-dan-su-dung . Chính sách Bảo mật này là một phần của Điều khoản Sử dụng CLĐ. 

Bằng việc cài đặt CLĐ Extension, bạn thừa nhận sự thu thập, lưu trữ và sử dụng Thông tin Cá nhân và Phi-Cá nhân theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật này. NẾU BẠN PHẢN ĐỐI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, ĐỪNG CÀI ĐẶT CLĐ EXTENSION.

Việc sử dụng thông tin nhận được từ Google API sẽ tuân thủ Chính sách Dữ liệu Người dùng của Chrome Web Store, bao gồm các yêu cầu Sử dụng Hạn chế. 

Thông tin chúng tôi thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập từ bạn và về bạn cả những thông tin cá nhân và phi cá nhân như sau:

Thông tin bạn trực tiếp cung cấp:

 Chúng tôi có thể thu thập, từ bạn và về bạn, những thông tin định danh hoặc có thể từ đó định danh một cá nhân (“Thông tin Cá nhân”) và những thông tin mà không và không thể định danh bạn (“Thông tin Phi Cá nhân”).

CLĐ rất nỗ lực, và đầu tư lượng tài nguyên đáng kể, để tránh làm lộ Thông tin Cá nhân. Việc thực hiện điều đó bao gồm sử dụng những kỹ thuật ẩn danh hiện đại nhất, những kỹ thuật dọn dẹp và tập hợp dữ liệu nhằm xác định và loại bỏ Thông tin Cá nhân ra khỏi những thông tin chúng tôi thu thập với mục tiêu chỉ lưu trữ Thông tin Phi Cá nhân.

Thông tin bạn trực tiếp cung cấp – Chúng tôi có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn, như sau:

  • Thông tin Hỗ trợ Khách hàng– Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một cách tình nguyện những thông tin khi bạn liên hệ để được hỗ trợ, ví dụ như tên và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng bất cứ Thông tin Cá nhân nào nhận được nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng để giao tiếp với bạn và hỗ trợ bạn, và chúng tôi sẽ không chia sẻ nó với bất cứ bên thứ ba nào, ngoại trừ trường hợp cần thiết để có thể cung cấp việc hỗ trợ khách hàng.

Thông tin được thu thập tự động– Khi bạn cài đặt và sử dụng CLĐ Extension, chúng tôi cũng tự động thu thập từ bạn thông tin liên quan tới việc sử dụng CLĐ Extension của bạn. Những thông tin này có thể bao gồm, nhưng không hạn chế, như sau:

  • Dữ liệu CLĐ Extension: Địa chỉ IP (Internet Protocol) (được mã hóa và băm không thể đảo ngược hàng ngày cũng như cắt bỏ để loại bỏ vĩnh viễn thông tin địa điểm cụ thể ngoại trừ đất nước, thành phố và mã bưu điện, từ đó chúng tôi không thể truy ngược tới cá nhân hay thiết bị từ địa chỉ IP); mã người dùng CLĐ (ID), một dãy số chúng tôi tạo ra để theo dõi các bộ dữ liệu được thu thập; loại thiết bị, hệ điều hành và loại trình duyệt; các trang kết quả từ công cụ tìm kiếm (từ khóa, thứ tự kết quả, đường dẫn đến kết quả, tiêu đề, mô tả, quảng cáo) cũng như những trang web đã truy cập cùng với thời gian truy cập (“Dữ liệu truy cập” – Browsing Data). Để tránh việc xử lí bất cứ Thông tin Cá nhân nào và chỉ chuyển Thông tin Phi Cá nhân tới các máy chủ của mình, chúng tôi dọn dẹp và loại bỏ Dữ liệu Truy cập trên thiết bị của bạn trước khi chuyển chúng tới các máy chủ.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu

CLĐ xử dụng thông tin thu đập được từ người dùng và về người dùng cho mục đích hoạt động và kinh doanh theo những cách sau:

  • Thông tin Hỗ trợ Khách hàng: chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ mà bạn yêu cầu. Cơ sở pháp lí cho việc xử lí dữ liệu này là quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc làm rõ yêu cầu của bạn.
  • Dữ liệu CLĐ Extension: chúng tôi sử dụng Dữ liệu CLĐ Extension cho những quyền lợi hợp pháp trong việc cải tiến, nâng cao và cung cấp các Dịch vụ CLĐ.

Chia sẻ dữ liệu được thu thập với bên thứ ba:

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân trong những trường hợp sau đây:

  1. Cho mục đích bảo mật và phát hiện lừa đảo
  2. Được yêu cầu bởi pháp luật hay quy định
  3. Trong trường hợp sáp nhập hoặc mua lại
  4. Nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu CLĐ Extension với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các công ty có liên kết, những người giúp chúng tôi cung cấp các thành phần của Dịch vụ CLĐ. Người dùng CLĐ có thể không tham gia việc chia sẻ và thu thập dữ liệu này vào bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước được hướng dẫn bên dưới trong mục “Các quyền của bạn”.

Cookie và các công cụ bên thứ ba 

Khi bạn sử dụng CLĐ Extension, chúng tôi sẽ sử dụng cookie để có thể nhận ra bạn. Cookie là một tệp văn bản nhỏ bên trong thư mục trình duyệt mà một trang web gán và lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn đang xem trang web đó. Việc sử dụng cookie là hành động đã được chuẩn hóa, và chúng được sử dụng cho nhiều mục đích bao gồm khả năng cho phép bạn chuyển giữa các trang một cách hiệu quả, cho phép sử dụng một số tính năng cụ thể, nhớ những tùy chọn của bạn và tạo ra sự tương tác nhanh và dễ dàng hơn giữa bạn và các dịch vụ ví dụ như dịch vụ của chúng tôi. Cookie cũng được sử dụng để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn. Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về cookie tại địa chỉ www.allaboutcookies.org.

Để có thêm thông tin về các cookie bên thứ ba, bạn hãy kiểm tra lại với bên thứ ba đó. Để có thêm thông tin về các công cụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng ở bất cứ thời điểm nào, bạn vui lòng liên hệ chúng tôi tại địa chỉ ungdungchongluadao@gmail.com

Chúng tôi sử dụng những thông tin nhận được từ các bên thứ ba ví dụ như Google Analytics để cải thiện các dịch vụ CLĐ. Chúng tôi không ghép các thông tin thu được qua việc sử dụng Google Analytics với bất cứ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn. Bạn có thể loại bỏ cookie bằng cách làm theo chỉ dẫn trên thiết bị của mình để điều chỉnh theo ý thích. Để có thêm thông tin, bạn có thể kiểm tra lại Chính sách bảo mật của Google tại đây, cũng như khả năng chọn không tham gia Google Analytics. 

Việc truyền, lưu trữ và bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sẽ cần chuyển thông tin của bạn tới các công ty có liên kết của chúng tôi tại nhiều nơi trên thế giới nhằm phục vụ các mục đích mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi cũng sẽ chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, hoạt động dưới sự chỉ dẫn từ chúng tôi, những bên sẽ cần truy cập tới thông tin của bạn nhằm kết nối với dịch vụ của họ.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm bất cứ việc truyền dữ liệu chứa Thông tin Cá nhân sẽ thỏa mãn các yêu cầu theo quy định trong các bộ luật bảo vệ dữ liệu được áp dụng.

Trong khi vẫn tồn tại những rủi ro vốn có trong việc truyền dữ liệu quan Internet hay mạng không dây, và những rủi ro bảo mật khác với dữ liệu được lưu trữ, và vì thế mà chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn sự bảo mật thông tin của bạn, chúng tôi cố gắng hết sức có thể, sử dụng mã hóa tiêu chuẩn và các công nghệ, phương thức bảo mật khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin thu được từ bạn theo một cách an toàn và bảo mật.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi giữ lại dữ liệu thu được theo Chính sách Bảo mật này cho đến khi vẫn cần thiết để hỗ trợ và hoàn thiện việc vận hành như được mô tả tại đây, hoặc để phục vụ cho những yêu cầu pháp lí được áp dụng. Với sự coi trọng với Thông tin Phi Cá nhân, chúng tôi có thể chọn giữ chúng trong khoảng thời gian lâu hơn. 

Trẻ vị thành niên

Nếu bạn dưới 18 tuổi, xin hãy chắc rằng bạn đọc Chính sách Bảo mật này với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và đặt câu hỏi về những điều bạn không hiểu. Thêm nữa, trẻ dưới 13 tuổi bị cấm sử dụng các Dịch vụ CLĐ. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện một người dùng dưới 13 tuổi đã chia sẻ bất cứ thông tin cá nhân nào, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin như vậy. Nếu bạn có bất cứ nguyên nhân nào khiến bạn tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã chia sẻ bất cứ thông tin cá nhân nào với chúng tôi, xin hãy liên hệ nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại ungdungchongluadao@gmail.com.

Cập nhật và Điều chỉnh

Chúng tôi có thể thỉnh thoảng thay đổi Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ đăng tải Chính sách được cập nhật trên trang web của chúng tôi https://chongluadao.vn, và khuyến khích bạn xem lại Chính sách Bảo mật này thường xuyên để biết được các thay đổi. Hãy lưu ý ngày được ghi ở phía trên Chính sách Bảo mật để biết được những thay đổi gần đây nhất được thực hiện khi nào. Việc tiếp tục sử dụng CLĐ Extension của bạn sau ngày có hiệu lực của bất cứ cập nhật nào tới Chính sách Bảo mật này sẽ xác định sự đồng ý của bạn với Chính sách Bảo mật đã được cập nhật và sửa đổi.

Chúng tôi chào đón và đánh giá cao thông tin từ bạn. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay phản hồi nào, vui lòng liên hệ chúng tôi tại info@chongluadao.vn.