* Xem ngân hàng dữ liệu của ChongLuaDao tại đây

Hiện tại trang này chưa có dấu hiệu khả nghi về lừa đảo, giả mạo hay nội dung xấu. Hệ thống không tìm thấy trang này trong ngân hàng dữ liệu của Chongluadao.vn và Google Safe Browsing API, hệ thống vẫn đang tiếp tục kiểm tra trên các kho dữ liệu khác. Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng hệ thống đã bỏ xót trang này, thì vui lòng báo cáo phản ảnh trang này tại đây cho chúng tôi xem xét.

{{ item.name }}
Đang kiểm tra...
Không an toàn Không tìm thấy kết quả

Các Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) sau cấu thành nên một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Chống Lừa Đảo (“CLĐ”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Các Điều khoản sử dụng cùng với Chính sách bảo mật của chúng tôi tại: https://chongluadao.vn/chinh-sach-bao-mat (“Chính sách bảo mật”) https://chongluadao.vn/huong-dan-su-dung (“Hướng dẫn sử dụng CLĐ”, gọi chung là “Thỏa thuận sử dụng”), sẽ chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi [https://chongluadao.vn/] (“Trang web”), tiện ích bổ sung cho trình duyệt trên máy tính và điện thoại di động (“ứng dụng CLĐ”), các hệ thống API gọi chung là “Sản phẩm CLĐ” cũng như các nền tảng diễn đàn và cộng đồng trực tuyến của chúng tôi (“Nền tảng” cùng với các Sản phẩm CLĐ, gọi chung là “Dịch vụ CLĐ”).

Bằng cách tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ CLĐ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý, không cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm CLĐ nào hoặc truy cập Nền tảng hay Trang web. Nếu bạn đang truy cập Dịch vụ CLĐ và/hoặc cài đặt và sử dụng sản phẩm CLĐ thay mặt cho chủ sở hữu lao động của mình, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có quyền ràng buộc chủ sở hữu lao động của mình với các Điều khoản này, được xem như một thỏa thuận giữa chủ sở hữu lao động của bạn và CLĐ. Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, sửa đổi hoặc cập nhật Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực sau mười (10) ngày kể từ khi đăng Điều khoản sửa đổi trên trang web hiện hành hoặc bằng cách gửi thông báo qua Dịch vụ CLĐ. Ngày sửa đổi lần cuối sẽ được ghi trong tiêu đề “Sửa đổi lần cuối”. Việc bạn tiếp sử sử dụng Dịch vụ CLĐ sau đó có nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi đó và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng. Hãy xem lại các Điều khoản và Chính sách Bảo mật của chúng tôi định kỳ.
Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn từ 13 tuổi trở lên và có đủ năng lực pháp lý để tham gia Thỏa thuận này. Nếu bạn dưới 18 tuổi, hãy đảm bảo bạn đọc chính sách này với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn và đặt câu hỏi về những điều bạn không hiểu.

PHẠM VI DỊCH VỤ

Dịch vụ CLĐ cho phép bạn tham gia cộng đồng “Chống Lừa Đảo” và tích cực tham gia vào việc làm cho môi trường Internet trở nên an toàn và bảo mật hơn. Dịch vụ CLĐ sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi duyệt web; Sản phẩm CLĐ sẽ cho bạn biết danh tiếng của trang web bạn truy cập bằng các tín hiệu “đèn giao thông” màu xanh, vàng hoặc đỏ bên cạnh kết quả tìm kiếm.

CẤP GIẤY PHÉP

Theo các điều khoản ở đây, chúng tôi cho bạn quyền cá nhân, bị giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, để tải xuống, cài đặt và sử dụng Dịch vụ và Dịch vụ CLĐ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn, nếu bạn được cấp phép cho API CLĐ theo các Điều khoản này, bạn có thể tải xuống, cài đặt và sử dụng API CLĐ đó cho các mục đích kinh doanh nội bộ. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích không được cấp rõ ràng ở đây theo giấy phép này ở mức tối đa có thể theo luật hiện hành. Bạn không được cấp phép lại, chuyển giao hay chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của bạn được cấp phép theo đây, và mọi nỗ lực để cấp lại, chuyển giao hay chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của bạn theo Thỏa thuận đều vô hiệu. Bạn không được phép truy cập Dịch vụ CLĐ bằng bất kỳ phương tiện tự động nào, bao gồm cả việc thu thập dữ liệu, khai thác dữ liệu hoặc sử dụng bất kỳ bot, trình thu thập thông tin hoặc thiết bị tự động nào khác. Bạn đồng ý không làm gián đoạn, vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng, sửa đổi hoặc can thiệp vào Dịch vụ CLĐ hay làm suy giảm hay giảm thiểu hiệu suất theo bất kỳ cách nào. Bạn đồng ý không cản trở hoặc can thiệp vào việc người khác sử dụng Dịch vụ CLĐ.

QUYỀN SỞ HỮU VÀ HẠN CHẾ

Các Dịch vụ CLĐ được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước bản quyền quốc tế, cũng như các hiệp ước và luật sở hữu trí tuệ khác. CLĐ và/hoặc người cấp phép của CLĐ sẽ giữ quyền sở hữu trong và đối với Dịch vụ CLĐ (ngoại trừ các nội dung do người dùng tạo ra được định nghĩa bên dưới) và tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn nhãn hiệu, tên thương mại, quyền bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và bằng sáng chế. Bạn chỉ được cấp một quyền hạn chế để sử dụng Dịch vụ CLĐ theo Thỏa thuận này. Tất cả thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên sản phẩm và tên thương mại của CLĐ xuất hiện trên hoặc thông qua Dịch vụ CLĐ đều thuộc sở hữu độc quyền bởi CLĐ. Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được hiểu là cấp giấy phép đối với quyền sở hữu trí tuệ, cho dù là theo ý muốn, ngụ ý hay bằng các cách khác. Tất cả nội dung có trong Dịch vụ CLĐ thuộc sở hữu của CLĐ hoặc người cấp phép hoặc nhà cung cấp nội dung của CLĐ và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Bạn đồng ý rằng bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt bạn sẽ không:

  • (i) Cấp phép lại, phân phối lại, bán, cho thuê, cho mượn hoặc thuê các Dịch vụ CLĐ;
  • (ii) Tháo rời, đảo ngược kết cấu, dịch ngược, giải mã hoặc cố gắng lấy mã nguồn của Dịch vụ CLĐ;
  • (iii) Sao chép, sửa đổi, cải tiến hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của Sản phẩm hoặc bất kỳ phần nào của Sản phẩm;
  • (iv) Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ CLĐ;
  • (v) Xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo hoặc nhận dạng độc quyền nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các thông báo khác, có trong hoặc hiển trị trên hoặc qua Dịch vụ CLĐ;
  • (vi) Sử dụng hệ thống thông tin liên lạc được cung cấp bởi bất kỳ Dịch vụ CLĐ nào để gửi thông tin liên lạc thương mại trái phép hoặc không được yêu cầu;
  • (vii) Sử dụng tên, biểu tượng hoặc các nhãn hiệu của chúng tôi hay của bất kỳ nhà cấp phép nào của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi bằng văn bản; hoặc
  • (viii) Sử dụng Dịch vụ CLĐ để vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào hay cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, có hại, vô trách nhiệm hoặc không phù hợp nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào vi phạm Thỏa thuận này.

BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CLĐ NÀO KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP CỤ THỂ THEO THỎA THUẬN NÀY ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM, VÀ CÓ THỂ, THEO QUY ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CLĐ, DẪN ĐẾN VIỆC TẠM NGỪNG HOẶC CHẤM DỨT VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO DỊCH VỤ CLĐ.

NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO RA

Khi cung cấp Dịch vụ, chúng tôi không đề xuất bất kỳ trang web hoặc dịch vụ web đơn lẻ nào. Xếp hạng trang web được cung cấp liên quan đến Dịch vụ có thể không chính xác vì chúng dựa trên đánh giá chủ quan của người dùng như được nêu chi tiết ở đây. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm về tính phù hợp, độ tin cậy và độ chính xác của các xếp hạng đó. Nội dung do người dùng tạo (“UGC”), đề cập đến nhiều loại nội dung đa phương tiện do bạn và / hoặc những người dùng khác của chúng tôi sản xuất, gửi và tải lên Nền tảng và Trang web, trái ngược với nội dung do chúng tôi tạo ra. UGC sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các nhận xét, bài đăng, ý kiến và phản hồi do bạn và bất kỳ người dùng nào khác của cộng đồng CLĐ cung cấp, cho phép chúng tôi xử lý xếp hạng liên quan đến độ an toàn của các trang web cụ thể. Bạn cam kết và đồng ý rằng UGC do bạn tải lên sẽ không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung chứa tài liệu phỉ báng, nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, nội dung vi phạm quyền riêng tư, nội dung phân biệt chủng tộc hoặc lời nói căm thù hay nội dung vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn không được gửi bất kì UGC nào mà: gây hiểu lầm hoặc là một phần của trò lừa đảo; bị giới hạn độ tuổi hoặc nội dung chứa ảnh khỏa thân hoặc các tài liệu tình dục khác; được chia sẻ với mục đích bạo dâm hoặc để khuyến khích bạo lực hay hoạt động nguy hiểm; khuyến khích sử dụng ma túy, có liên quan đến uống rượu, hẹn hò hoặc nội dung dành cho người trưởng thành khác (bao gồm cả quảng cáo); không tôn trọng ai đó, làm nhục, quấy rối, bắt nạt hoặc làm tổn thương ai đó; bao gồm các thông tin liên lạc thương mại trái phép (chẳng hạn như thư rác); bao gồm thông tin cá nhân về bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; chứa vi rút hoặc mã độc hại khác; các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam đã được quy định trong luật pháp hoặc tạo điều kiện hay khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm Thỏa thuận này. Ngoài ra, bạn không được sử dụng UGC để tác động đến xếp hạng hoặc dịch vụ của chúng tôi và / hoặc để đánh lừa người dùng.Bằng cách gửi, đăng hoặc hiển thị UGC thông qua Dịch vụ CLĐ, bạn cấp cho CLĐ quyền xem, sử dụng, công khai, hiển thị, phân phối và chia sẻ UGC đó như một phần của Dịch vụ CLĐ. Chúng tôi không kiểm soát, giám sát hoặc có bất kỳ kiến ​​thức chi tiết nào về UGC và các thông tin khác được trình bày và nhận thông qua việc sử dụng Dịch vụ CLĐ. Do đó, bạn có thể tiếp xúc với thông tin sai lệch, khiếm nhã hoặc khó chịu. CLĐ không và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với UGC và các thông tin khác được lan truyền hoặc cung cấp thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ CLĐ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng thông tin đó.
Chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc chúng tôi phát hiện ra rằng UGC do bạn cung cấp, hiển thị và xuất bản vi phạm các điều khoản đã nêu ở trên, chúng tôi sẽ có quyền duy nhất và tuyệt đối để xóa, gỡ bỏ và cấm nội dung hoặc thông tin đó và chúng tôi cũng có thể xóa tài khoản của bạn khỏi Nền tảng của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ giám sát UGC.

CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG VÀ HẠN CHẾ

Theo đây, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả thông tin do bạn cung cấp, trong khi Đăng ký (nếu có, như được định nghĩa và chỉ rõ trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ (tức là, UGC) là chính xác và được cập nhật. Dịch vụ hoặc UGC không được sử dụng theo bất kỳ cách nào có hại hoặc gây khó chịu, điều này sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của CLĐ hoặc những người dùng Dịch vụ và Dịch vụ CLĐ khác, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào của chúng. CLĐ có quyền từ chối quyền truy cập của bất kỳ ai vào Dịch vụ và Dịch vụ của CLĐ bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm Thỏa thuận này.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và do đó chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu người dùng chỉ cho các mục đích chính đáng và tuân theo các điều khoản được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ, ĐƯỢC THỂ HIỆN HAY ĐƯỢC NGỤ Ý, THEO CÁC DỊCH VỤ CLĐ VÀ UGC, CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẤT, KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CLĐ UGC ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ” VÀ BẠN ĐANG ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ RỦI RO ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT CỦA CHÚNG. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐẶC BIỆT, RỦI RO, HẬU QUẢ, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TIỀN BỒI THƯỜNG TRỪNG PHẠT DO THIỆT HẠI CỦA VIỆC SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOẶC ĐÁNH MẤT GIÁ TRỊ PHÁT SINH NGOÀI, LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH Ở BẤT KỲ NGƯỜI QUẢN LÝ NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀO CÓ LIÊN QUAN TỚI, DỊCH VỤ CLĐ HOẶC UGC VÀ NHỮNG GÌ ĐƯỢC DỰA VÀO THIỆT HẠI, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TRỌNG HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO VỚI DỊCH VỤ CLĐ, BIỆN PHÁP DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN LÀ DỪNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CLĐ VÀ TẮT (CÁC) SẢN PHẨM CLĐ VÀ, NẾU CÓ THỂ, HỦY GIẤY PHÉP CỦA BẠN ĐỐI VỚI API CLĐ VÀ / HOẶC CÁC GÓI MỞ RỘNG CAO CẤP. NGƯỜI SỬ DỤNG MIỄN TRỪ BẤT KỲ VÀ MỌI KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN CLĐ, VÀ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP PHÁT SINH KHỎI VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CLĐ, DỊCH VỤ HOẶC UGC.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho CLĐ và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, người cấp phép, đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác và nhân viên, không bị tổn hại từ bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu bị cáo buộc nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ CLĐ hoặc UGC, hoặc bất kỳ vấn đề nào được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động của mình khi sử dụng Dịch vụ CLĐ và UGC.

HỖ TRỢ, CẬP NHẬT VÀ NÂNG CẤP

Tính khả dụng và chức năng của Dịch vụ CLĐ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm phần mềm, phần cứng và mạng truyền thông do bên thứ ba cung cấp. Những yếu tố này không thể không có lỗi. CLĐ không đảm bảo rằng Dịch vụ CLĐ sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, lỗi hoặc bị can thiệp, hoặc nó sẽ có thể truy cập được hay luôn sẵn sàng hoặc không thể bị truy cập trái phép. Chúng tôi có quyền thêm các tính năng bổ sung vào Dịch vụ CLĐ hoặc cung cấp các bản cập nhật, nâng cấp hoặc sửa lỗi lập trình; chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ phiên bản tiếp theo nào của Dịch vụ CLĐ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ hoặc bảo trì cho Dịch vụ CLĐ theo Thỏa thuận này. Tuy nhiên, theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp và cập nhật có giới hạn cho tất cả hoặc một số Sản phẩm CLĐ. Để nâng cao và phát triển hơn nữa Dịch vụ CLĐ, chúng tôi có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật và nâng cấp theo thời gian. Các bản cập nhật và nâng cấp này chỉ được thiết kế để cải thiện Dịch vụ CLĐ, cung cấp các chức năng nâng cao hoặc nhúng các mô-đun và phiên bản mới. Trong phạm vi được cung cấp bởi CLĐ, bạn đồng ý nhận các bản cập nhật và nâng cấp như một phần của việc bạn sử dụng Dịch vụ CLĐ. Trong trường hợp chúng tôi tin rằng những cập nhật hoặc nâng cấp đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc Dịch vụ CLĐ của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để thông báo cho bạn.

DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể ngừng sử dụng Dịch vụ CLĐ bằng cách gỡ cài đặt hoặc vô hiệu hóa (các) Sản phẩm CLĐ thông qua cài đặt của trình duyệt hoặc ngừng truy cập Nền tảng và nếu có, hủy quyền truy cập của bạn vào API CLĐ và / hoặc Gói mở rộng nâng cao của CLĐ bằng bảng điều khiển CLĐ. Chúng tôi bảo lưu quyền, bất kỳ lúc nào, để:

  • (i) ngừng, chấm dứt, tạm ngừng hoặc sửa đổi bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ CLĐ; hoặc
  • (ii) chấm dứt Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng Dịch vụ CLĐ có hoặc không có lý do, và sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ điều nào đã nêu ở trên. CLĐ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với, hoặc liên quan đến việc chấm dứt Dịch vụ CLĐ hoặc Thỏa thuận này. Nếu quyền truy cập của bạn vào API CLĐ bị chấm dứt hoặc bị đình chỉ có hoặc không có lý do, bạn sẽ không phải chịu thêm phí cấp phép trừ khi quyền truy cập của bạn được kích hoạt lại. Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ Thỏa thuận và các Nguyên tắc của CLĐ. Sau khi chấm dứt sử dụng, bạn đồng ý ngừng sử dụng Dịch vụ CLĐ và gỡ cài đặt tất cả các Sản phẩm CLĐ. Các Phần sau đây sẽ vẫn còn hiệu lực khi chấm dứt các Điều khoản này và / hoặc Thỏa thuận và / hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ CLĐ: Các Quyền và Hạn chế Sở hữu; Nội dung do người dùng tạo; Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm; Sự bồi thường; Chấm dứt; Bản sửa đổi; Luật chi phối; và Toàn bộ Thỏa thuận, Tính hiệu lực từng phần, Cơ quan, Nhiệm vụ và Tiêu đề.

SỬA ĐỔI

CLĐ có quyền, có hoặc không có thông báo cho bạn, sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc thực hiện các thay đổi đối với Thỏa thuận này theo quyết định riêng của mình. Việc tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ CLĐ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, cấu thành việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Ngày của các sửa đổi cuối cùng sẽ được phản ánh trong tiêu đề “Sửa đổi lần cuối” trong các Điều khoản này.

LUẬT ÁP DỤNG

Các Điều khoản này và mối quan hệ giữa bạn và CLĐ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Việt Nam, bất kể các nguyên tắc xung đột luật của nó. Ngoại trừ các tranh chấp liên quan đến tài sản trí tuệ của CLĐ (chẳng hạn như bất kỳ bằng sáng chế nào (đã đăng ký hoặc đang chờ xử lý), bản quyền, bí mật thương mại, thiết kế hoặc nhãn hiệu) (“Tranh chấp bị loại trừ”), bạn đồng ý rằng tất cả các tranh chấp giữa bạn và CLĐ (cho dù tranh chấp đó có hay không liên quan đến bên thứ ba) và / hoặc liên quan đến mối quan hệ của bạn với CLĐ, bao gồm nhưng không giới hạn các tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này hoặc quyền riêng tư hoặc công khai, sẽ được giải quyết bằng thẩm phán cá nhân ràng buộc theo quy tắc của Hiệp hội Luật sư Việt Nam về phân xử người tiêu dùng – tranh chấp liên quan và bạn và CLĐ theo đây rõ ràng bãi bỏ việc xét xử của bồi thẩm đoàn. Bạn chỉ có thể yêu cầu bồi thường nhân danh bản thân. Bạn và CLĐ sẽ không tham gia vào một vụ kiện tập thể hoặc luật sư tập thể đối với bất kỳ khiếu nại nào được đề cập trong Thỏa thuận này. Bạn cũng đồng ý không tham gia vào các khiếu nại do thẩm phán hoặc năng lực đại diện, hoặc các khiếu nại tổng hợp liên quan đến khiếu nại của người khác, nếu CLĐ là một bên tham gia tố tụng. Phán quyết về phán quyết do thẩm phán đưa ra có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền.Nếu có bất kỳ điều khoản nào khác theo luật hiện hành, thẩm phán sẽ không có quyền phán quyết các thiệt hại, biện pháp khắc phục hoặc phán quyết mâu thuẫn với Thỏa thuận này. Bạn có thể chọn không tham gia thỏa thuận phân xử, trong trường hợp đó, bạn phải bao gồm tên và địa chỉ cư trú của mình và tuyên bố rõ ràng rằng bạn muốn từ chối thỏa thuận thẩm phán này. Nếu lệnh cấm đối với các vụ kiện tập thể và các khiếu nại khác được đưa ra thay mặt cho các bên thứ ba nêu trên được phát hiện là không thể thi hành, thì tất cả các ngôn ngữ trước đó trong phần thẩm phán này sẽ vô hiệu. Thỏa thuận thẩm phán này sẽ có hiệu lực sau khi bạn chấm dứt quan hệ với CLĐ. Bất kỳ hành động nào mà bạn có thể gây ra liên quan đến Dịch vụ CLĐ đều bị giới hạn trong thời gian một (1) năm kể từ ngày phát sinh sự cố dẫn đến khiếu nại và sẽ bị cấm vĩnh viễn sau đó. Việc CLĐ không thực thi bất kỳ quyền nào hoặc có hành động chống lại bạn trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào dưới đây sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó hoặc các hành động tiếp theo trong trường hợp vi phạm trong tương lai.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN, TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CƠ QUAN, NGƯỜI KÝ KẾT VÀ CÁC TIÊU ĐỀ
THỎA THUẬN NÀY CẤU THÀNH TOÀN BỘ THỎA THUẬN GIỮA BẠN VÀ CLĐ, ĐỒNG THỜI THAY THẾ BẤT KỲ THỎA THUẬN NÀO TRƯỚC. TRỪ KHI ĐƯỢC THIẾT LẬP RÕ RÀNG TRONG ĐÂY, NẾU BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY ĐƯỢC PHÁT HIỆN LÀ KHÔNG THỂ THI HÀNH VÀ KHÔNG HỢP LỆ, NÓ SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỢP LỆ CỦA SỰ CÂN BẰNG CỦA THỎA THUẬN, MÀ SẼ VẪN HỢP LỆ VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NÓ. KHÔNG CÓ CƠ QUAN, ĐỐI TÁC, LIÊN DOANH, NHÂN VIÊN-CHỦ SỞ HỮU LAO ĐỘNG HOẶC MỐI QUAN HỆ NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH ĐƯỢC NGỤ Ý HOẶC TẠO RA THEO THỎA THUẬN NÀY. BẠN KHÔNG THỂ CHUYỂN NHƯỢNG HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG THỎA THUẬN NÀY HAY BẤT KỲ QUYỀN HOẶC NGHĨA VỤ NÀO TRONG ĐÂY. CLĐ BẢO LƯU RÕ RÀNG QUYỀN KÝ KẾT HOẶC CHUYỂN GIAO THỎA THUẬN NÀY VÀ XÓA BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO CỦA NÓ Ở ĐÂY TẠI QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA NÓ. TIÊU ĐỀ CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH THAM KHẢO VÀ KHÔNG GIỚI HẠN PHẠM VI LIÊN QUAN. VIỆC CLĐ KHÔNG THỰC THI THEO CÁC VI PHẠM CỦA BẠN HOẶC NHỮNG NGƯỜI KHÁC KHÔNG TƯỚC BỎ QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM TIẾP THEO HOẶC TƯƠNG TỰ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản, hay muốn báo cáo vi phạm Thỏa thuận, hãy liên hệ info@chongluadao.vn.